Stadionbygget!

Me er no godt i gang med bygginga. Her kjem garderober, toalett, lager og kiosk. Framover våren og sommarenvil ulike fagområder inn, saman med dugnadsarbeide.  Idrettslaget jobber og saman med kommunen for å finne betre løysning for trafikk inn og ut av området. Ein ynskjer og å få til koselige sitje områder og kanskje eit lekeområde? Kom gjerne med innspel til idrettslaget!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.