Anlegg

Gode treningsanlegg

I Bjerkreim har me svært gode anlegg for aktivitet, trening, kampar og konkurransar. Idrettslaget har saman med Bjerkreim kommune bygd ut Vikeså stadion til å bli eit moderne og allsidig anlegg. Her er to fotballbaner, ei med kunstgras og ei med naturgras. Nærmiljøanlegg med mindre grasbaner. Friidrettsanlegg med seks løpebaner, hoppegrop, kast og spydsone. Det vart lagt heilt nytt dekke på løpebanen i 2018.

Bjerkreimshallen – Norges største helsehus

For innandørs trening er Bjerkreim idrettslag leigetakar i den nye Bjerkreimshallen. Her er det to store treningsbaner, garderobar, kiosk og foaje, møterom og klatrevegg. Ei fantastisk storstove for store og små. Idrettslaget er og leigetakar i Bjerkreim samfunnshus. Idrettslaget har eigarinteresser i begge desse bygga.

Les mer om hallen her. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.