Om Bjerkreim idrettslag

Medlemsinformasjon

Bjerkreim idrettslag er stolt over å vera eit idrettslag med låge kontigentar for medlemmane våre. Målet er at kostnaden med å vera med, ikkje skal vera ekskluderande.

Alle medlemmar i Bjerkreim idrettslag betalar ein hovud-kontingent. Denne vert fakturert årleg frå Hovedstyret.

Pris for dette er:

0-5 år: 100 kr
6-17 år: 150 kr
18 år og eldre. 250,-
Famile: 500,- (for to vaksne og barn under 18 år)
Støttemedlem: 150,-

I tillegg betalar alle aktive medlemmar treningsavgift direkte til den undergruppa ein trener i. 

Treningsavgifta varierer litt frå gruppe til gruppe, etter aktivitet. Prisane pr år ligg mellom 300 og 500 for kvar undergruppe ein deltek i.

Klikk på knappen under for å komme til innmeldingssiden (du kommer da til Bjerkreim idrettslag sin medlemsside hos Norges Idrettsforbund)

Mer om Bjerkreim idrettslag:

Hovedstyret | Kontakt | Vedtekter | Nyttige lenker

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.